Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Chiến thuật > Rắn săn mồi

Game rắn săn mồi

Thể loại: Game Chiến thuật Ngày: 28-11-2012 Lượt chơi: 1599 Nội dung: Dùng các phím di chuyển để ăn mồi, rắn sẽ dài ra sau khi ăn được mồi. Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Rắn săn mồi

Player 1: dùng các phím mũi tên để di chuyển ăn mồi

Player 2 dùng các phím A-S-W-D di chuyển ăn mồi

Các game liên quan với game Rắn săn mồi