Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Hành động > Ngọn lửa sóc

Game ngọn lửa sóc

Thể loại: Game Hành động Ngày: 27-11-2012 Lượt chơi: 1259 Nội dung: Chiến đấu trò chơi đôi Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Ngọn lửa sóc

Điều khiển lên, xuống, hướng bên trái và bên phải, một điều khiển.Phim 1 để tấn công

Sau khi trò chơi được tải CLICK HERE TO START để bắt đầu trò chơi

 

Các game liên quan với game Ngọn lửa sóc