Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Thiết kế đường ray

Game thiết kế đường ray

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 21-11-2012 Lượt chơi: 1883 Nội dung: Bạn là người quản lí đường ray trong công viên. Nhiệm vụ của bạn là thiết kế đường ray để đoàn tàu có thể di chuyển Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Thiết kế đường ray

Thao tác bằng chuột.

Vẽ đường ray để đoàn tàu có thể di chuyển

Các game liên quan với game Thiết kế đường ray