Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Ốc sên tìm nhà

Game Ốc sên tìm nhà

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 21-11-2012 Lượt chơi: 1777 Nội dung: Nơi ở của ốc sên Bob không may bị tàn phá, nhiệm vụ của bạn là đưa chú đến nơi ở mới. Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Ốc sên tìm nhà

Mục tiêu: vượt qua tất cả các cửa để đến được nơi ở mới

Thao tác bằng chuột. Ấn vào chú ôc sên để dừng lại

Các game liên quan với game Ốc sên tìm nhà