Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Đánh thức chiếc hộp 2

Game Đánh thức chiếc hộp 2

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 20-11-2012 Lượt chơi: 1664 Nội dung: Chiếc hộp ham ngủ đã ngủ cả ngày rồi, hãy nghĩ cách đánh thức chiếc hộp dậy bằng các vật dụng cho trước nhé! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Đánh thức chiếc hộp 2

Mục tiêu: làm cho chiếc hộp rơi xuống

Thao tác bằng chuột 

Các game liên quan với game Đánh thức chiếc hộp 2