Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Cá béo tìm nước

Game cá béo tìm nước

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 15-11-2012 Lượt chơi: 2252 Nội dung: Chú cá xanh đang tung tăng bơi lộn không may bị hút vào một đường cống lạ. Nhiệm vụ của bạn là đưa nước vào để cứu sống chú. Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Cá béo tìm nước

Thao tác bằng chuột.

Các game liên quan với game Cá béo tìm nước