Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Bé Bi học toán

Game bé bi học toán

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 13-11-2012 Lượt chơi: 1661 Nội dung: Bé Bi sắp đi học rồi, hãy dạy bé những phép toán đơn giản để bé có một hành trang bước vào lớp 1 nhé Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Bé Bi học toán

Thao tác bằng chuột.

Chọn đáp án đúng ở mỗi câu hỏi.

Các game liên quan với game Bé Bi học toán