Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Ngậm ngải tìm vàng

Game ngậm ngải tìm vàng

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 04-03-2013 Lượt chơi: 2198 Nội dung: Được xây dựng dựa trên trò chơi Jewel Quest, hãy trổ tài tìm vàng của mình trong không gian đồ họa tuyệt đẹp từ game Ngậm ngải tìm vàng. Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Ngậm ngải tìm vàng

Để thu lượm được các báu vật, bạn hãy CLICK CHUỘT để đổi chỗ 2 báu vật ở cạnh nhau để làm thành các hàng hoặc cột có 3 hình giống nhau. Các ô vuông sẽ biến thành vàng khi các báu vật được xếp thành dãy. Mở tất cả các ô báu vật thành vàng thì qua cửa

Các game liên quan với game Ngậm ngải tìm vàng