Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Chiến thuật > Bảo vệ hành tinh

Game bảo vệ hành tinh

Thể loại: Game Chiến thuật Ngày: 27-12-2012 Lượt chơi: 1613 Nội dung: Trong cuối thế kỷ 22, trái đất phát triển công nghệ cho phép con người đến các hành tinh xa xôi sinh sống....dần dần hình thành các thuộc địa tách biệt. Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ thuộc địa của mình khỏi quân xâm lược Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Bảo vệ hành tinh

Bảo vệ trung tâm chỉ huy

Click vào trung tâm chỉ huy đê xây các tòa nhà khác

Các game liên quan với game Bảo vệ hành tinh