Chơi game flash hay

Đăng nhập bằng tài khoản:
Trang chủ > Hành động > Kỵ sĩ không đầu

Game kỵ sĩ không đầu

Thể loại: Game Hành động Ngày: 24-12-2012 Lượt chơi: 1542 Nội dung: Cuộc chiến đã gần đến hồi tàn, quân địch dường như đang thắng thế thì một kỵ sĩ không đầu cưỡi ngựa không biết từ đâu đến xuất hiện, khắp người toát ra mùi chết chóc.Hãy lợi dụng ông ta để "chuyển bại thành thắng"! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Kỵ sĩ không đầu

Di chuyển chuột để điều khiển ngựa

Click chuột khi đến gần địch  để chặt đầu

Chặt được đầu máu sẽ tăng thêm, mỗi nhát chặt trượt máu sẽ giảm đi

Các game liên quan với game Kỵ sĩ không đầu