Chơi game flash hay

Đăng nhập bằng tài khoản:
Trang chủ > Vui nhộn > Phá máy tính

Game phá máy tính

Thể loại: Game Vui nhộn Ngày: 08-12-2012 Lượt chơi: 1464 Nội dung: Bao nhiêu công sức soạn thảo một văn bản của bạn chỉ vì chiếc máy tính mà hỏng hết cả! Bạn đã bao giờ gặp tình huống thế chưa! Xả giận vào đây nào! Thuộc kiểu game: Lưu điểm