Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Bố đầu to, con đầu nhỏ

Game bố đầu to, con đầu nhỏ

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 08-12-2012 Lượt chơi: 2080 Nội dung: Con đầu nhỏ vào lớp 1 rồi, Nhiệm vụ của bố đầu to là đưa con đầu nhỏ đến trường an toàn và đúng giờ. Cùng giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn trên đường đi nhé! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Bố đầu to, con đầu nhỏ

Sử dụng các phím ← → để di chuyển.

phím SPACE để Con đầu nhỏ tạm dừng/ di chuyển

phím 1 2 3 4 để Bố đầu to thay đổi hình dáng

Các game liên quan với game Bố đầu to, con đầu nhỏ