Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Shawn the sheep 2

Game shawn the sheep 2

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 04-12-2012 Lượt chơi: 2145 Nội dung: Phiên bản 2 của Shawn the sheep! Lần này các chú cừu lạc ở tận London xa xôi! Cùng ra tay cứu giúp các chú cừu nào! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Shawn the sheep 2

 

Mục tiêu: Đưa cả 3 chú cừu sang bên kia

Thao tác bằng chuột.

 

Sử dụng các phím ← → ↑ ↓ để di chuyển
các phím 1 2 3 để chọn cừu

Các game liên quan với game Shawn the sheep 2