Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Shawn the sheep 1

Game shawn the sheep 1

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 04-12-2012 Lượt chơi: 1400 Nội dung: 3 chú cừu Shawn, Timmy, Shirley không may lạc đường. Bạn hãy giúp cả 3 chú cùng về nhà nhé! Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Shawn the sheep 1

Mục tiêu: Đưa cả 3 chú cừu sang bên kia bờ

Thao tác bằng chuột.

 

Sử dụng các phím ← → ↑ ↓ để di chuyển
các phím 1 2 3 để chọn cừu
 

Các game liên quan với game Shawn the sheep 1