Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Bể chứa nước

Game bể chứa nước

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 30-11-2012 Lượt chơi: 1440 Nội dung: Trong game, bạn sẽ phải dẫn nước vào đầy bình bằng các dụng cụ cho trước. Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Bể chứa nước

Để chơi game, bạn sẽ sử dụng chuột để điều khiển các vật dụng cho trước dẫn nước vào bình lớn.

Các game liên quan với game Bể chứa nước