Chơi mini game vui cùng bạn bè!

Trang chủ > Trí tuệ > Tinh Tinh đi nha sĩ

Game tinh tinh đi nha sĩ

Thể loại: Game Trí tuệ Ngày: 30-11-2012 Lượt chơi: 1543 Nội dung: Tinh Tinh ăn nhiều đồ ngọt và kết quả là hàm răng của cậu gặp vấn đề. Công việc của bạn là giúp Tinh Tinh nhổ hết chỗ răng sâu ấy. Thuộc kiểu game: Lưu điểm

Hướng dẫn chơi game Tinh Tinh đi nha sĩ

Thao tác bằng chuột. Sau khi nhổ được 1 răng, để sang đĩa bên cạnh và tiếp tục nhổ cái tiếp theo.

Vị trí răng sâu sẽ hiện lên 1 lần, sau đó ghi nhớ và nhổ theo.

Các game liên quan với game Tinh Tinh đi nha sĩ